(Meer info op http://www.beats4life.be)

Beats4Life: Een muzikaal zorg-project voor jongeren

Met Beats4Life willen we het psychisch welbevinden en de psychische weerbaarheid van jongeren verhogen. We gebruiken hiervoor muziek als middel.

1 op 5 jongeren kampt met psychische problemen, voelt zich niet goed in zijn vel. Recent onderzoek, in deze moeilijke tijden, spreekt zelfs van 3 op 10 jongeren! Wij willen jongeren aanzetten tot het uiten van hun gevoelens om zo hun psychisch welbevinden te verhogen.

Met muziek als middel!

Voordeel voor jongeren is dat het gepaard gaat met muziek. Muziek staat dicht bij hun leefwereld. Het kan een natuurlijke situatie creëren, in tegenstelling tot het kunstmatige contact wat therapie vaak is voor hen.

We willen een platform creëren dat laagdrempelig is. Meer nog dan
een therapeut of zelfs meer dan ouders of Peers. Een platform creëren dat hen uitnodigt i.p.v. afschrikt.

Het kan waardevol zijn jezelf te uiten via tekst/muziek. Zo kan je bepaalde zaken, letterlijk en figuurlijk, buiten jezelf plaatsen. Het kan m.a.w. een ander kader creëren, één buiten jezelf.

Het kan bovendien iets positiefs opleveren. Er wordt namelijk iets gecreëerd: muziek. Muziek die iets kan betekenen voor jezelf en wie weet ook voor anderen. Het maken van een nummer kan iets bespreekbaar maken.

Beats4Life bestaat uit 4 onderdelen:

Allereerst is er Words4Life. Hiermee willen we jongeren aanzetten tot het uiten van hun gevoelens door teksten te schrijven. Meer bepaald tekst voor muziek, songteksten.

Met Loops4Life levert een netwerk van muzikanten “Loops” aan. Loops zijn muzikale ideeën die kunnen dienen als basis voor een “Beat”. Een Beat is een instrumentaal stuk muziek, waar tekst aan toegevoegd wordt om zo een song te creëren. “Beats” en “Loops” zijn termen die worden gebruikt in hedendaagse muziek zoals hiphop, r&b, pop, … . Wil je, als muzikant, hieraan meewerken: info@fusievzw.be.

School of Beats. Samen met jongeren gaan we ‘Beats’ maken voor het project. We gebruiken hiervoor ‘loops’ aangeleverd door Loops4life. Met jongeren die zelf geen muziek willen maken, kunnen we muziek selecteren die kan dienen voor het project. Voor dit onderdeel richten we ons o.a. op jongeren met een problematische thuissituatie en-/of opvoedingssituatie. Jongeren die leven in armoede of slachtoffer zijn van kansarmoede. Met de School of Beats willen we hun zelfvertrouwen en eigenwaarde verhogen, hun zelfbeeld verbeteren. Op lange termijn willen we zulke jongeren perspectief bieden.

Tenslotte resulteert dit alles in Voices4Life. Hierbij willen we tonen wat er gemaakt wordt. Dit kan online, al dan niet anoniem, maar ook via een openbare toonmomenten. Bedoeling is om op deze manier andere jongeren te helpen. Herkenbaarheid als eerste stap om in te zien dat je niet de enige bent met deze gedachten en gevoelens. Ook kan het anderen aanzetten om zelf aan de slag te gaan.

Beats4Life samengevat:

Loops4Life: muzikanten leveren loops => SchoolofBeats: van die loops worden Beats gemaakt => Words4Life: jongeren voegen tekst toe aan de aangeleverde muziek => Voices4Life: eindresultaten kunnen, al dan niet anoniem, gedeeld worden met anderen.

Hoe willen we praktisch te werk gaan?

Website: beats4life.be. Een website die jongeren informeert over het project en waar ze, anoniem, aan de slag kunnen met woord en muziek. Een website die hen meeneemt in dit verhaal, hen uitnodigt om deel te nemen. De drempel om deel te nemen moet zo laag mogelijk zijn, de stap om deel te nemen zo klein mogelijk. Op de website nemen we het doelpubliek bij de hand d.m.v. tekst en beeld, om hen aan te zetten tot schrijven. De website moet bovendien een hulpmiddel zijn waar we naast een introductiefilm ook een aantal taaltips, tutorials plaatsen. Tips om goeie teksten te schrijven voor muziek of hoe je een mooie stemopname kan maken met weinig middelen.

App: Beats4Life. Een app waarmee jongeren met hun smartphone aan de slag kunnen met woord en muziek. Een app die voldoet aan de nodige technische vereisten. Het moet mogelijk zijn muziek af te spelen, een stem op te nemen en tekst en muziek samen te voegen. Eventueel is er integratie van een rijmwoordenboek. Het moet mogelijk zijn toelichting te geven bij een tekst en de mogelijkheid om te reageren op de muziek of de tekst.

Het maken van een introductiefilm waarmee we Beats4Life voorstellen. Waarmee we onze boodschap uitdragen en jongeren warm maken om deel te nemen aan dit project. De introductiefilm moet technisch en inhoudelijk professioneel zijn. Hiervoor willen we samenwerken met een productiehuis en hopen we op enkele getuigenissen van bekende personen zoals Tourist LeMC, Selah Sue… . Mensen die jongeren aanspreken, letterlijk en figuurlijk.

Het produceren van een themasong dat tevens als voorbeeld kan dienen. Een song die een boodschap uitdraagt (bv. Je bent niet alleen met deze gedachten en gevoelens!) en die jongeren toont wat mogelijk is. Daarnaast stellen we een playlist samen op Spotify die voor inspiratie kan zorgen.

Het uitwerken van een schooltraject op maat van het onderwijs dat geïntegreerd kan worden in bepaalde lessen. Hiervoor kunnen we op “tournee” gaan langs de scholen om Beats4Life voor te stellen. Op deze manier willen we zo veel mogelijk jongeren bereiken en warm maken voor dit project.

Samenwerken met bestaande jongerenorganisaties Contactmomenten organiseren in jeugdhuizen. Momenten waarop ze kunnen binnenlopen om samen met professionele begeleiders te werken aan tekst en muziek.

Een gerichte campagne op sociale media om ons doelpubliek te bereiken én warm te maken voor Beats4Life.

Het oprichten van een “Raad van bestuur”. Een multidisciplinaire vergadering met expertise die onze werking ondersteunt. Naast professionelen willen we hierbij ook ervaringsdeskundigen zoals jongeren of ouders betrekken.